NUVEL.NU logo

Akt Endepandans Ayiti, on eritaj libète (Videyo)

Ki pòtalans Akt Endepandans Ayisyen ?

admin
13/01/2024

Akt Endepandans Ayiti, on eritaj libète (Videyo)

Guy Ferolus ka fè nu parèt wotè Ayiti.
I ka rakonte kijan Ayiti maké listwa avè Akt Endepandans-ay.

Teleshaje "L'acte indépendance d'Haïti, un héritage de liberté"

Rezolisyon